Cục Thuế TPHCM công bố thông tin doanh nghiệp nợ thuế kỳ 8-2019 với 1.159 doanh nghiệp nợ thuế; tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền nộp chậm lên đến hơn 2.760 tỉ đồng.

Trong danh sách công bố lần này, một doanh nghiệp bất động sản nợ thuế cao nhất lên đến hơn 455 tỉ đồng. Số doanh nghiệp nợ thuế từ 20-60 tỉ đồng có 12 công ty, nợ từ 10-20 tỉ đồng có 23 công ty, số doanh nghiệp còn lại nợ từ 200 triệu đến 10 tỉ đồng.1
Để được tư vấn 24/7