Mục tiêu chiến lược của FADACOM là phấn đấu đến năm 2020 sẽ là một trong Top 20 doanh nghiệp kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam và đến năm 2030 sẽ là một trong Top 10 doanh nghiệp Kiểm toán - Tư vấn - Thẩm định hàng đầu Việt Nam.


Sứ mệnh của FADACOM xác định là:

“Đem lại hiệu quả và lợi ích cho Quý Khách hàng sau kiểm toán”.


Lĩnh vực cạnh tranh của FADACOM: Đa dạng hoá các lĩnh vực Kiểm toán - Tư vấn tài chính - Đầu tư tài chính - Công nghệ thông tin, các lĩnh vực sẽ bổ xung và hỗ trợ cho nhau thành hệ thống khép kín trong quản lý, đồng bộ trong hệ thống kiểm soát và cùng phát triển.Chiến lược kinh doanh của FADACOM: “Uy tín - Chất lượng”. Chúng tôi luôn đặt “Uy tín và Chất lượng” lên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị. Luôn lắng nghe và tìm hiểu sự mong đợi của khách hàng, cố gắng phấn đấu cung cấp dịch vụ đạt mức kỳ vọng cao nhất có thể đối với Qúy Khách hàng.

1
Để được tư vấn 24/7