Ông Giáp Đăng Khoa Tổng Giám đốc
Mobile: 0988.940.780
Mail: khoatyphu@gmail.com


Sinh năm 1980, Kiểm toán viên Quốc Gia (CPA), Thẩm định viên Quốc Gia. Tốt nghiệp Đại học Tài chính. Hội viên hội kế toán, kiểm toán Việt Nam, thành viên Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Thạc sỹ Kế toán và Phân tích các hoạt động kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) trường Đại học Califofnia Miramar - Hoa Kỳ
 
Ông Khoa tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán năm 2002, và là một kiểm toán viên giàu kinh nghiệm về kiểm toán các doanh nghiệp. Ông đã tham gia kiểm toán trên 200 khách hàng là các doanh nghiệp Nhà nước thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ông có bằng Kiểm toán viên quốc gia, và là hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề. Ông đã tham gia nhiều khoá học về kế toán, kiểm toán do các chuyên gia của các hãng kiểm toán quốc tế như KPMG, PWC, E&Y giảng dạy ở Việt Nam.Tham gia nhiều khóa học về kiểm soát nội bộ và các khóa học khác tại Singapore.

Ông Hoàng Mạnh Kương - Phó Tổng Giám đốc
Mobile: 0912.939.173
Mail: hoangkuong@gmail.com


Kiểm toán viên. Tốt nghiệp Đại học Tài chính, Thạc sỹ Tài chính Học viện Tài chính, Hội viên hội kế toán, kiểm toán Việt Nam. 
Ông Kương tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán năm 2003. Ông có bằng Kiểm toán viên quốc gia năm 2009, và là hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề. Là một trong những trưởng phòng giàu kinh nghiệm nhất của công ty kiểm toán ATC, ông đã tham gia kiểm toán cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế. Ông đã tham gia nhiều khoá học về kế toán, kiểm toán do các chuyên gia của Bộ Tài chính, VACPA, ACCA giảng dạy ở Việt Nam. Ông cũng tham gia nhiều khóa học tại nước ngoài do các chuyên gia hàng đầu thế giới về kế toán, kiểm toán và phân tích hoạt động kinh tế giảng dạy.


Ông Phạm Anh Tuấn Trưởng phòng Kiểm toán 1
Mobile: 0912.988.719
Mail: anhtuantc03@gmail.com


Ông Tuấn tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 2008,Thạc sỹ kinh tế, Kiểm toán viên quốc gia (CPA), thẩm định viên Quốc Gia.
Ông Tuấn có bằng Kiểm toán viên quốc gia năm 2014, và là hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề. Ông Hoàn đặc biệt có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán cho các dự án do nước ngoài tài trợ, Ông từng là trưởng phòng nhiều kinh nghiệm tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Xây dựng, ông cũng có khả năng đào tạo rất tốt, ông cũng l Ông đã tham gia nhiều khoá học về kế toán, kiểm toán do các chuyên gia của Bộ Tài chính, VACPA, ACCA giảng dạy ở Việt Nam. Ông cũng đã được cử đi học rất nhiều khóa học tại nước ngoài.

 

Bà Hà Thảo Dung Trưởng phòng Kiểm toán 2
Mobile: 0912.988.719
Mail: hathaodung91@gmail.com


Bà Dung tốt nghiệp Học viện tài chính, Kiểm toán viên quốc gia (CPA).
Bà Dung trực tiếp tham gia và điều hành hàng 100 cuộc kiểm toán, cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kinh nghiệm thực tế phong phú, cùng tư suy sắc sảo, thấu hiểu khách hàng. Bà Dung đã góp phần thực hiện thành công nhiều cuộc kiểm toán, và tư vấn tài chính cho nhiều doanh nghiệp.

 

1
Để được tư vấn 24/7