CADIVI bị phạt và truy thu thuế hơn 1,1 tỷ đồng


CADIVI bị phạt và truy thu thuế hơn 1,1 tỷ đồng

CADIVI bị phạt và truy thu thuế hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, CADIVI đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với doanh thu hàng hóa dịch vụ không chịu thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của các khoản chi thực tế phát sinh không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ vi phạm quy định. Việc khai sai, không chính xác dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp cũng đã vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty có các khoản chi phí thực tế phát sinh không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai thiếu doanh thu, vi phạm quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế.

Theo đó, về hính thức xử phạt chính, CADIVI bị phạt tiền về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp số tiền 176,8 triệu đồng.

Đối với các biện pháp khắc phục hậu quả, CADIVI phải nộp hơn 884 triệu đồng tiền truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, công ty này phải nộp hơn 45 triệu đồng tiền chậm nộp. Như vậy, CADIVI bị phạt và truy thu tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp thuế được tính đến hết ngày 16/9/2019. CADIVI sẽ phải tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 17/9/2019 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong thời hạn quá 10 ngày, nếu CADIVI không chấp hành quyết định của Cục thuế TP. HCM thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.

Liên quan đến ngành thuế, thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 814.186 tỷ đồng. Số thu này bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Hết tháng 8, thu từ dầu thô ước đạt 87% dự toán. Tổng cục Thuế cho biết số thu này có được chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán.

Đáng chú ý, cũng đến thời điểm này, thu nội địa ước đạt 69% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo thống kê, có đến 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 67%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%.1
Để được tư vấn 24/7