Kiểm toán nghi ngờ khoản đầu tư nhiệt điện của Tân Tạo

Số phận dự án nhiệt điện Kiên Lương chưa rõ ràng khiến kiểm toán nghi ngờ khả năng thu hồi khoản đầu tư và phải thu của Tân Tạo.

Tại ngày 30/6, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Công ty cổ phần Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC 2) với giá trị lần lượt 1.753 tỷ đồng và 417 tỷ đồng. Đây là hai doanh nghiệp đang sở hữu tổng cộng 86% vốn của chủ đầu tư dự án nhiệt điện Kiên Lương. Ngoài ra, Tân Tạo còn có một khoản phải thu liên quan đến dự án này là hơn 1.342 tỷ đồng.

Phía kiểm toán cho rằng, Tân Tạo chưa đánh giá được khả năng thu hồi các khoản đầu tư và phải thu này do phụ thuộc vào việc dự án có được tiếp tục hay không. Vào ngày lập báo cáo tài chính soát xét, ban lãnh đạo công ty vẫn đang xin các phê duyệt từ cơ quan nhà nước và kết quả sau cùng chưa được xác định.


Phản hồi ý kiến của kiểm toán, phía Tân Tạo cho biết công ty vẫn tiếp tục bám sát cơ quan, ban ngành để kiến nghị Chính phủ đưa dự án này vào quy hoạch điện VII điều chỉnh. Công ty đã đánh giá khả năng thu hồi bằng cách ước tính giá trị thanh lý dự án theo giá bất động sản tại khu vực lân cận. Ước tính khoản tiền thu từ việc thanh lý đủ để hoàn trả nên công ty vẫn ghi nhận số tiền đầu tư theo giá gốc, không bị suy giảm và không trích lập dự phòng. 

Dự án nhiệt điện Kiên Lương được khởi công vào năm 2009, có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Dự án bắt đầu đình trệ sau đó hai năm và có chuyển biến mới khi Thủ tướng cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư sang BOT vào tháng 2/2014.

Báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng vào giữa năm ngoái cho thấy, UBND tỉnh Kiên Giang không liên lạc được với chủ đầu tư là Công ty cổ phần năng lượng Tân Tạo (TEC, công ty thành viên của ITA) để trao đổi, bàn hướng xử lý vướng mắc của dự án. 

Bộ đề xuất hai phương án giải quyết. Một là thu hồi dự án trên cơ sở khẳng định lỗi của chủ đầu tư, ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư và không đàm phán bồi thường. Hai là bổ sung dự án này vào quy hoạch phát triển điện quốc gia 2021 – 2030 có xét đến 2040 (quy hoạch điện VIII) để phát triển theo hình thức BOT, nếu sau khi rà soát các phương án sử dụng nhiên liệu và đánh giá vẫn cần trong cân bằng nhu cầu điện năng quốc gia giai đoạn này.1
Để được tư vấn 24/7